Ponúkam projekt meteostanice pre informatívny výpis o teplotách online. Raz za 10-15 minút mikrokontróler odošle dáta na meteostanicu, kde sa zapíšu do databázy. Prehľadná a jednoduchá grafika s využitím Google grafov sa postará o výpis dát. Dáta sa vykresľujú aj do vývojových grafov, kde si je možné prehliadnuť denný vývoj teploty. Na stránke fungujú aj maximá/minimá denné/od behu meteostanice. Z meteostanice sa dá ovládať aj jeden relé výstup.

Na stránke sa vykresľujú teploty, vlhkosť, atmosférický tlak. Stránka obsahuje aj prognózu počasia na základe vašich meraní s prispôsobením na ročnú dobu Leto/Zima automaticky. Kód pre mikrokontróler Arduino s Ethernet shieldom mám pre HTTP stránku, alebo pre NodeMCU s HTTPS konektivitou cez wifi. 

Súpis súčiastok:
DS18B20 2x (OneWire zbernica)
DHT12 (I2C zbernica)
BMP280 (I2C zbernica)

Priamo v kóde pre mikrokontróler je aj funkcia pre prepočet atmosférického tlaku na hladinu mora podľa vašej nadmorskej výšky. 
Dodávam: PHP scripty stránky, .ino súbor pre Arduino, alebo NodeMCU, schémy zapojenia.
Kontaktovať mailom, číslo vymyslené.

Web časť je kompatibilná s Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi, Banana Pi, C.H.I.P, Bigclown, STM, Wemos, ESP32, ESP8266, NodeMCU, alebo akýkoľvek iný mikrokontróler.