Ponúkam mnou dokončený systém na ovládanie 6-tich relé cez internet, ktoré je možné dynamicky meniť z web rozhrania (názvy relé a ich stavy). Z web rozhrania je možné relé ovládať klasicky ZAP/VYP. Meno a heslo je možné zmeniť online vo web rozhraní po prihlásení. 

K softvéru dodávam i schému zapojenia. 

Cena je za zdrojové kódy pre web a pre mikrokontróler ESP32 DevKit v1. Kód je kompatibilný s akoukoľvek vývojovou doskou s čipom ESP32 (Lolin, Lite, Lora, Robotdyn, Extended)…. 


Na web je možné napojiť sa pod HTTP alebo HTTPS protokolom podľa vášho zvolenia. 
Dosku ESP32 je možné napojiť aj na podnikovú wifi sieť s protokolom 802.1x (WPA/WPA2 Enterprise) 


Kód je uspôsobený pre ArduinoIDE (nie Lua). 

Dodajte mi prosím názov domény, prenosový protokol, typ šifrovania wifi siete.