Ponúkam systém pre ovládanie 6-tich relé cez internet, ktoré je možné dynamicky meniť z web rozhrania (názvy relé a ich stavy). Z web rozhrania je možné relé ovládať ZAP/VYP, vždy sa aplikuje posledne známy stav. Meno a heslo je možné zmeniť online vo web rozhraní po prihlásení, to je ukladané hashovacím algoritmom. 

K softvéru dodávam i schému zapojenia. 

Teším sa na vašu objednávku.Cena je za zdrojové kódy pre web a pre mikrokontróler NodeMCU. Kód je kompatibilný s akoukoľvek vývojovou doskou s čipom ESP8266. 


Na web je možné napojiť sa pod HTTP alebo HTTPS protokolom podľa vášho zvolenia. 

Špecifikujte mi doménu, kam chcete projekt umiestniť (internet/LAN sieť).