Prekreslenie loga do vektorov/ Prekreslenie obrázku do vektoru, cena je za jeden obrázok/foto