Rádi publikujeme Váš článek na našem lifestylovém magazínu www.tanti.cz, který je pravidelně doplňován o nereklamní obsah.

  • článek bude na webu umístěn trvale
  • zveřejnění Vámi dodaného článku proběhne do druhého dne
  • pokud nedodáte obrázky, vybereme tematický obrázek za Vás
  • dodaný článek nebude nijak označený jako reklamní, bude zařazen mezi ostatní obsah
  • nebráníme se jakémukoliv tématu, které zapadne do našich kategorií
  • pokud nemáte článek, rádi jej napíšeme dle instrukcí za Vás

Těšíme se na případnou spolupráci 🙂