Publikace reklamního článku (PR, recenze, popis služby apod.) v online magazínu CestovaniBezHranic.cz.

Hlavní témata webu: cestopisy, návody a cestovatelské informace.

Článek bude trvale umístěn na webu a může obsahovat 2 zpětné odkazy, pro větší úspěšnost doporučuji přidat vhodné fotografie, ale nejsou nutností.