Publikace reklamního článku (PR, recenze, popis služby apod.) v online magazínu ModaDnes.cz.

Hlavní témata webu: oblečení, módní doplňky, krása, návody a tipy, modeling, boty

Článek bude trvale umístěn na webu a může obsahovat 2 zpětné odkazy, pro větší úspěšnost doporučuji přidat vhodné fotografie, ale nejsou nutností.