Publikace reklamního článku (PR, recenze, popis služby apod.) v online magazínu MojePenize.com.

Hlavní témata magazínu: pojištění, půjčky, investování, obchodování, energie, bankovnictví, práce a podnikání.

Článek bude trvale umístěn na webu a může obsahovat 2 zpětné odkazy, pro větší úspěšnost doporučuji přidat vhodné fotografie, ale nejsou nutností.