Predám web aplikáciu, ktorú som vytvoril pre experimentálne pokusy. Jej hlavnou úlohou je zistiť parametre počítača (klientského, ktorý sa na stránku pripája)
Technológie v aplikácii:
– HTML
– CSS
– Javascript
– WebGL

Aplikácia zobrazuje:
– Jadrá procesora (vrátane vlákien)
– Názov grafickej karty (vrátane DirectX verzie), ak ju zariadenie podporuje
– Názov prehliadača
– Rozlíšenie obrazovky
– Hĺbka farebného buffera
– Operačný systém

Aplikácia funguje pod akýmkoľvek OS s prehliadačmi Chrome, Edge, Opera. Mozilla nebola testovaná. 
Vyskúšajte: https://arduino.php5.sk/hardver/
Aplikáciu môžete použiť napríklad pre súťaž o najlepší počítač, grafickú kartu.. atď.